Ta nazwa jest już zajęta. Możesz zmienić tę nazwę. Ta nazwa będzie wyświetlana m.in. w komentarzach na stronie głównej.
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Los Internetos Lodziński Seremak spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 50, lok. 515, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000963024, posługująca się nr NIP: 7010582929 oraz REGON: 364640737.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Los Internetos Lodziński Seremak spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie jest Pan Krzysztof Dadura (krzysztof.dadura@weblaw.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji usługi polegającej na korzystaniu z Konta Użytkownika portalu Fly4free.pl i usług powiązanych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • otrzymywaniu powiadomień wg. wybranych przez Pana/Panią kryteriów na podstawie odrębnej Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • marketingowm – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (Prezesa UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem świadczenia usługi „Konto”. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi „Konto”. Przeglądanie Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.